Penting – pemakanan atau diet ialah salah satu dari faktor penentu samada kita hidup sihat atau didatangi penyakit. Ada unsur-unsur lain seperti keturunan (genetik) dan faktor pendedahan terhadap persekitaran yang dicemari patogen dan pencemaran turut menyumbang kepada tahap kesihatan seseorang.

Oleh itu, anda tetap memerlukan nasihat dan panduan dari yang pakar terutamanya. Jangan hanya bergantung kepada kaedah pemakanan atau diet semata-mata untuk sembuh atau mengelakkan penyakit.

Diet yang betul tidak mengutamakan sesuatu makanan atau jenis makanan tertentu sahaja untuk anda terus hidup sihat. Ada pelbagai jenis makanan di dunia ini yang Maha Pencipta telah sediakan untuk kita nikmati. Dan juga tersimpan seribu satu rahsia yang saban hari kita sebagai manusia diberikan akal untuk berfikir, menyelidik dan menggunakan sumber alam semulajadi sebaik-baiknya.

Semua yang kami ketengahkan di dalam laman web ini (MotivasiSihat.Com) bukanlah suatu khidmat perubatan atau pun ditulis untuk tujuan khidmat perubatan. Anda, secara persendirian perlu mendapatkan nasihat dan khidmat perubatan dari yang pakar.

Apa yang kami paparkan adalah hasil dari bahan bacaan untuk dikongsi bersama dan dengan harapan dapat memberikan manfaat umumnya. 

The entire contents of the blog are based upon the research and opinions of the publisher, unless otherwise noted.

The information published in the blog is not intended to replace  a qualified health care professional and is not intended as medical advice.

It is intended as a sharing of knowledge and information from the research and experience of the author.

Everyone (Including us) are encouraged to make our own health care decisions based upon research and in partnership with a qualified health care professional.

The information on this blog is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.